Υπηρεσία αλλοδαπών

Η υπηρεσία αλλοδαπών λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με το νόμο παραμονής, σχετικά με:

  • Είσοδος στη χώρα
  • Διαμονή
  • Εγκατάσταση
  • Απασχόληση αλλοδαπών

Εκεί λαμβάνετε επίσης τη βεβαίωση κατοικίας, τη βεβαίωση εργοδότη, όπως επίσης και πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα ένταξης (βλ. Μαθήματα ένταξης).

Περαιτέρω έντυπα