Религиозни общности

Също толкова многообразни като културите, са и общностите за религия и вероизповедание, както и мирогледите в Хайлброн. Тук са представени повечето от големите световни религии. За много хора вярата е неделима част от живота, която дава сила и опора в различни житейски ситуации. Има обаче и хора, които не принадлежат към никоя религия. Понеже в Германия има религиозна свобода, всеки може да реши за себе си, дали и към коя от общностите за религия или вероизповедание желае да принадлежи. Повече информация ще получите в интернет или също от лицата за контакт на някоя от организациите за мигранти.

Религиозни общности Хайлброн:

 

Друга информация: