Синя карта

Синята карта на ЕС е титул за пребиваване и трябва да улесни и поощри постоянната имиграция към Германия на висококвалифицирани граждани от трети държави. Синята карта е за лица, които влизат в страната непосредствено от държава, която не е членка на ЕС, които вече пребивават в Германия с друг титул за пребиваване или вече притежават Синя карта в друга държава-членка на ЕС. Синята карта на ЕС можете да получите при следните условия:

  • Завършено висше образование (ако не сте завършили висше образование в Германия, то трябва или да е признато или да е сравнимо с немското висше образование),
  • Трудов договор или обвързващо предложение за работа и
  • Годишна брутна минимална заплата (Актуалната годишна граница за брутната минимална заплата ще намерите на www.bamf.de/blauekarte)

При така наречените липсващи професии като например инженери, математици или лекари важи по-ниска годишна граница за брутната минимална заплата. В този случай издаването може да стане само след одобрение от Федералната агенция по труда. Изключения има, ако сте завършили висшето си образование в Германия.

Повече информация: