Интеграция

Успешната интеграция започва с гостоприемната култура. Но само приветстването за добре дошли не е достатъчно. Добри структури и положително отношение към новото са част от предпоставките, за да могат хората от други страни да свикнат тук. Тук ще намерите адресите на бюра, които ще Ви подкрепят индивидуално при новото Ви начало в Хайлброн.