Μέσα μαζικής μεταφοράς

Οι οργανισμοί συγκοινωνιών των δημοτικών επιχειρήσεων φροντίζουν για 15 γραμμές λεωφορείων της πόλης, δύο γραμμές νυχτερινών λεωφορείων και δύο γραμμές μετρό/τραμ για σύντομες συνδέσεις μεταξύ
των περιοχών της πόλης και το κέντρο της. Οι γραμμές μετρό/τραμ και πολυάριθμες γραμμές υπεραστικών λεωφορείων συνδέουν τη Χαϊλμπρόν με τη γύρω περιοχή. Τα κατάλληλα εισιτήρια για τη Χαϊλμπρόν και εκτός αυτής θα τα βρείτε στον οργανισμό συγκοινωνιών Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr GmbH (HNV).

Περαιτέρω πληροφορίες