Εθελοντές μεταφραστές/ διερμηνείς

Αν δεν έχετε επαρκής γνώση της γερμανικής γλώσσας, αυτό μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις ανάμεσα σε εσάς και τους άλλους. Για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε καλύτερα με τον συνομιλητή σας, το διοικητικό όργανο συμμετοχής και ένταξης κέρδισε εθελοντές μεταφραστές και διερμηνείς. Αυτοί μεταφράζουν σε συζητήσεις και πληροφορούν σχετικά με τους διάφορους πολιτισμούς και να μάθουν για τις διαφορετικές στις εξής εγκαταστάσεις:

  • όλους τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία της Χαϊλμπρόν
  • όλα τα σχολεία της Χαϊλμπρόν
  • όλα τα συμβουλευτικά κέντρα της Χαϊλμπρόν
  • διάφορες υπηρεσίες στο Δημαρχείο
  • εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες

Οι εθελοντές μεταφραστές μπορούν να κληθούν μόνο από την αντίστοιχη υπηρεσία του διοικητικού οργάνου. Για το λόγο αυτόν παρακαλείσθε να ρωτήσετε στις αναφερόμενες υπηρεσίες αν συνεργάζονται με το διοικητικό όργανο και ένα είναι δυνατό να οργανώσουν για εσάς ένα μεταφραστή.

Επί του παρόντος υπάρχουν τα εξής δίκτυα διαμεσολάβησης:

  • Πολλαπλασιαστές γονέων της Χαϊλμπρόν (EMU): μεταφράζουν σε ενημερώσεις γονέων από τους δασκάλους οι σε συναντήσεις γονέων στον παιδικό σταθμό (νηπιαγωγείο) και στο σχολείο και πληροφορούν σχετικά με το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Πολιτιστικοί μεσολαβητές: μεταφράζουν συνομιλίες σε συμβουλευτικά κέντρα.
  • Welcome Guides: Αυτοί μεταφράζουν συνομιλίες στις υπηρεσίες και στα συμβουλευτικά κέντρα μετανάστευσης. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη συμπλήρωση εντύπων. Ειδικά στο θέμα της αγοράς εργασίας, μεταφράζουν σε συζητήσεις, καθιστούν διάφανες τις δομές αυτών που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας και υποστηρίζουν κατά την προετοιμασία των βιογραφικών.   
  • Μέντορες για οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες: μεταφράζουν σε εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έναν ορκωτό, επίσημο μεταφραστή στη Χαϊλμπρόν, θα βρείτε εδώ: