Κέντρο Υποδοχής - Welcome Center Heilbronn-Franken

Το Κέντρο Υποδοχής είναι η αρμόδια αρχή για διεθνείς επαγγελματίες και τους στηρίζει στα πρώτα τους βήματα στην περιοχή Heilbronn-Franken. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς εισόδου και διαμονής στη χώρα, κανονισμούς εργασίας, αναζήτηση εργασίας, τα επαγγελματικά προσόντα, μαθήματα ξένων γλωσσών, την οικογενειακή μετοίκιση και την καθημερινή ζωή στην περιοχή.

Το Κέντρο Υποδοχής υποστηρίζει, επίσης, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από την περιοχή Heilbronn-Franken στην απόκτηση και την ένταξη διεθνών επαγγελματιών και προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές. Παραπέμπει επίσης στις αρμόδιες υπηρεσίες (όργανα, αρχές και οργανισμούς) στην περιοχή. Σε όλη την περιοχή της Heilbronn-Franken παρέχονται τακτικές ώρες λειτουργίες, οι οποίες είναι ανοιχτές και δωρεάν για όλους.