Συμβουλευτική

Στη Χαϊλμπρόν δε χρειάζεται να μείνει κανείς μόνος με τα προβλήματά του. Εδώ υπάρχουν πολλές συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε. Εκεί βρίσκονται λύσεις από κοινού για τα προβλήματα, ανεξαρτήτως εάν αυτά αφορούν το σχολείο, το επάγγελμα, την οικογένεια ή γενικά την
υγεία σας. Στην πόλη της Χαϊλμπρόν διατίθενται οι εξής συμβουλευτικές υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτική οικογένειας και ανατροφής
  • Συμβουλευτική νεολαίων και εξάρτησης
  • Συμβουλευτική γυναικών/συμβουλευτική σεξουαλικής βίας
  • Λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες και ομάδες αυτοβοήθειας

Συμβουλευτική υπηρεσία οικογένειας και ανατροφής
Η δημοτική συμβουλευτική υπηρεσία για την οικογένεια και την ανατροφή συμβουλεύει γονείς όπως επίσης παιδιά και νεολαίους δωρεάν.

  • Σε ερωτήματα ανατροφής και της οικογενειακής συμβίωσης
  • Συμβουλευτική εγκύων/συμβουλευτική εγκύων σε σύγκρουση
  • Σε προβλήματα ανάπτυξης και συμπεριφορά
  • Σε σχολικές δυσκολίες
  • Σε ερωτήματα σχετικά με τη συμβίωση, χωρισμό και διαζύγιο όπως επίσης και
  • Σε άλλα προσωπικά προβλήματα.

Περαιτέρω πληροφορίες