Επίδομα τέκνων

Επίδομα τέκνων
Όλα τα παιδιά λαμβάνουν έως το 18. έτος της ηλικίας τους επίδομα τέκνου. Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί το επίδομα τέκνου θα συνεχίσει να καταβάλλεται. Αιτήσεις για το επίδομα τέκνων διατίθενται από τον Οργανισμό Απασχόλησης της Heilbronn ή στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής  Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στείλτε τη συμπληρωμένη αίτηση για επεξεργασία στο Ταμείο Οικογενειακών
υποθέσεων Ανατολικής Βάδης-Βυρτεμβέργης στο Tauberbischofsheim.

Πρόσθετο επίδομα τέκνων
Μονογονεϊκές οικογένειες και ζευγάρια γονέων έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πρόσθετο επίδομα τέκνων, όταν:

  • τα παιδιά τους είναι ανύπαντρα,
  • τα παιδιά τους είναι κάτω από 25 ετών,
  • διαμένουν μαζί τους, 
  • λαμβάνουν επίδομα τέκνου για αυτά τα παιδιά 
  • τα μηνιαία έσοδα των γονέων φτάνουν το κατώτατο όριο εισοδήματος,
  • τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη και τα περιουσιακά στοιχεία δεν ξεπερνούν το ανώτατο όριο εισοδήματος και
  • οι ανάγκες τις οικογένειας καλύπτονται με το πρόσθετο επίδομα τέκνων κι έτσι δεν υπάρχει απαίτηση επιδόματος ανεργίας ΙΙ/επίδομα κοινωνικής πρόνοιας.