Επίδομα ενοικίου

Με το επίδομα ενοικίου λαμβάνεται επιδότηση του ενοικίου σας ή μία επιδότηση επιβάρυνσης του χώρου ιδιοκατοίκισης. Οικογένειες και άτομα χαμηλού εισοδήματος έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη χορήγηση επιδόματος ενοικίου. Η αίτηση για επίδομα ενοικίου μπορεί να γίνει σε όλες τις υπηρεσίες πολιτών ή στην υπηρεσία για οικογένεια, νεολαία και ηλικιωμένους.

Έντυπα

Περαιτέρω πληροφορίες