Μουσεία και τέχνη

Deutschhof
Στο μουσείο στο Deutschhof παρουσιάζονται εκθέματα από συλλογές αρχαιολογίας, φυσικής ιστορίας, ιστορίας της πόλης όπως επίσης και τέχνης. Επιπλέον προστίθενται τακτικά ελκυστικές έκτακτες εκθέσεις.

Οίκημα Otto-Rettenmaier
Στο οίκημα Otto Rettenmaier βρίσκονται τόσο το αρχείο της πόλης, όσο και το οίκημα της ιστορίας της πόλης. Eine multimediale Ausstellung führt durch die Stadthistorie, von der ersten schriftlichen Erwähnung bis in die Gegenwart und zeigt wie sich die moderne Großstadt entwickelt hat.  Stadtgeschichte wird zum Erlebnis!

Αίθουσα τέχνης Vogelmann
Η αίθουσα τέχνης Vogelmann παρουσιάζει τρεις έως τέσσερις εκθέσεις το χρόνο, οι οποίες δείχνουν την τέχνη από τον κλασικό μοντερνισμό μέχρι το παρόν. Για το σκοποό αυτό διατίθενται περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου σε τρεις ορόφους. Ως άμεσος γείτονας, η αίθουσα τέχνης συνεργάζεται στενά με το σύλλογο τέχνης της Χαϊλμπρόν.

Σχολή καλών τεχνών νεολαίας
Στη σχολή καλών τεχνών νεολαίας (JKS) μπορούν τα παιδιά και οι  νεολαίοι να ασχοληθούν εντατικά με το θέατρο, τη ζωγραφική, τη σκηνοθεσία, τη φωτογραφία, την κίνηση και το χορό. Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρες καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες, οι οποίοι  προάγουν στοχευμένα τη δημιουργικότητα των παιδιών και των νεολαίων. Το εκτενές πρόγραμμα  (διακοπών) κυκλοφορεί δύο φορές ετησίως και διατίθεται στη διοίκηση της JKS και στο λαϊκό  πανεπιστήμιο, όπως επίσης και στο διαδίκτυο.