Ληξιαρχείο

Στην υπηρεσία πολιτών βρίσκεται και το ληξιαρχείο, το οποίο μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνο και για:

  • Δήλωση γάμου
  • Δήλωση νεογέννητου
  • Δήλωση θανάτου
  • Δήλωση διαζυγίου στο εξωτερικό
  • Έκδοση εγγράφων/βεβαιώσεων
  • Πιστοποιητικό ικανότητας γάμου (για τέλεση γάμου στο εξωτερικό)
  • Τέλεση γάμου
  • Εγκατάλειψη εκκλησίας
  • Αλλαγή ονόματος
  • Αναγνώριση πατρότητας

Για τις περιοχές Biberach, Frankenbach και Kirchhausen είναι αποκλειστικά υπεύθυνα τα ληξιαρχεία των αντίστοιχων περιοχών στις υπηρεσίες πολιτών.