Ληξιαρχείο

Στην υπηρεσία πολιτών βρίσκεται και το ληξιαρχείο, το οποίο μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνο και για:

 • Δήλωση γάμου
 • Δήλωση νεογέννητου
 • Δήλωση θανάτου
 • Δήλωση διαζυγίου στο εξωτερικό
 • Έκδοση εγγράφων/βεβαιώσεων
 • Πιστοποιητικό ικανότητας γάμου (για τέλεση γάμου στο εξωτερικό)
 • Τέλεση γάμου
 • Εγκατάλειψη εκκλησίας
 • Αλλαγή ονόματος
 • Αναγνώριση πατρότητας

Για τις περιοχές Biberach, Frankenbach και Kirchhausen είναι αποκλειστικά υπεύθυνα τα ληξιαρχεία των αντίστοιχων περιοχών στις υπηρεσίες πολιτών.

Στην υπηρεσία πολιτών βρίσκεται και το ληξιαρχείο, το οποίο μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνο και για:

 • Δήλωση γάμου
 • Δήλωση νεογέννητου
 • Δήλωση θανάτου
 • Δήλωση διαζυγίου στο εξωτερικό
 • Έκδοση εγγράφων/βεβαιώσεων
 • Πιστοποιητικό ικανότητας γάμου (για τέλεση γάμου στο εξωτερικό)
 • Τέλεση γάμου
 • Εγκατάλειψη εκκλησίας
 • Αλλαγή ονόματος
 • Αναγνώριση πατρότητας

Για τις περιοχές Biberach, Frankenbach και Kirchhausen είναι αποκλειστικά υπεύθυνα τα ληξιαρχεία των αντίστοιχων περιοχών στις υπηρεσίες πολιτών.