Φορέας αδειοδότησης οχημάτων

Ως νέος πολίτης της Χαϊλμπρόν δηλώστε παρακαλώ το συντομότερο δυνατό τα οχήματά σας στο φορέα αδειοδότησης. Στις εξής περιπτώσεις μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του διαδικτύου, ώστε να
μειώσετε το χρόνο παραμονής της επίσκεψής σας στο φορέα αδειοδότησης οχημάτων:

  • κατοχύρωση επιθυμητής πινακίδας,
  • αδειοδότηση νέου οχήματος, νέα δήλωση,
  • μεταφορά και απόσυρση οχήματος, αλλαγ πινακίδας,
  • καταχώρηση τεχνικών αλλαγών,
  • αίτηση εγγράφου αναπλήρωσης,
  • εξαγωγή οχήματος,
  • αίτηση πινακίδας βραχείας κυκλοφορίας, ραντεβού.

Θα βρείτε στο διαδίκτυο μία σύνοψη σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται.

Test