Ίδρυσης επιχείρησης

Συμβουλευτική ίδρυσης επιχείρησης
Ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για έναρξη επιτηδεύματος ή ίδρυση επιχείρησης, όπως επίσης και οινέες επιχειρήσεις λαμβάνουν στη Χαϊλμπρόν ολοκληρωμένη στήριξη. Σε συνεργασία με τη δημοτική επιχειρηματική ανάπτυξη, το Venture Forum Neckar προσφέρει δωρεάν συμβουλευτική προσανατολισμού για τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους. Εδώ απαντώνται επίσης και ερωτήματα σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Επιχείρηση
Εάν θέλετε να κάνετε έναρξη, μεταφορά ή παύση μίας επιχείρησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία πολιτών, στο δημαρχείο ή στην υπηρεσία πολιτών της περιοχής σας.

Περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα