Συμβουλευτικά κέντρα μετανάστευσης

Για να είναι για σας αρχικά πιο εύκολα τα πράγματα στη Χαϊλμπρόν, θα σας βοηθήσουν τα συμβουλευτικά κέντρα μετανάστευσης στην ένταξη σας στο νέο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας. Υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα για ενήλικες (MBE) και για νεολαίους (JMD). Η Υπηρεσία μετανάστευσης Νεολαίας (JMD) είναι υπεύθυνη για άτομα ηλικίας μεταξύ 12 και 27 ετών. Άτομα άνω των 27 ετών μπορούν να απευθύνονται στη συμβουλευτική υπηρεσία μετανάστευσης (MBE). Η σχετικοί υπεύθυνοι των οργανισμών: Caritas, Diakonie, της IN VIA και το Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού σας συμβουλεύουν και σας υποστηρίζουν εξατομικευμένα και δωρεάν σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

  • Σχολείο, εκπαίδευση, επάγγελμα
  • Εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, μαθήματα ένταξης
  • Εργασία, αναζήτηση εργασίας, ανεργία
  • Αναγνώριση ξένων σχολικών και επαγγελματικών πτυχίων
  • Διαμονή, υπηκοότητα
  • Οικογενειακή επανένωση
  • Κοινωνικές παροχές, οικογενειακά επιδόματα
  • Συναναστροφή με υπηρεσίες, τις αρχές και  θεσμούς
  • Προσωπικά και σχετιζόμενα με τη μετανάστευση ερωτήματα
  • Επιλογές αναψυχής και επαφών