Περαιτέρω προσφορές

Επιπλέον των προαναφερόμενων υπηρεσιών υπάρχουν στο διαδίκτυο και στη Χαϊλμπρόν πολυάριθμες πληροφορίες σχετικά με την εκμάθηση γερμανικών καθώς και ιδιωτικών σχολών ξένων γλωσσών.  Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι δεν είναι όλα τα μαθήματα δωρεάν ή ότι λαμβάνετε επιδότηση για αυτά. Εν μέρει πρέπει να υπογράψετε συμβάσεις στις οποίες συμφωνείτε να πληρώσετε τα μαθήματα, ακόμα και αν πρέπει να διακόψετε. Θα πρέπει - πριν από την υπογραφή συμβάσεων – να είστε πάντα καλά πληροφορημένος ή να έχετε λάβει συμβουλές σχετικά με άλλες κατάλληλες για εσάς προσφορές. Συμβουλές θα λάβετε, μεταξύ άλλων, στα συμβουλευτικά κέντρα μετανάστευσης ή στην υπηρεσία πληροφόρησης για τους κύκλους μαθημάτων ένταξης.