Λογαριασμός τραπέζης

Στη Γερμανία πλέον πολλοί λογαριασμοί δεν καταβάλλονται σε μετρητά. Έτσι, π.χ., το ενοίκιο, οι τηλεφωνικές χρεώσεις ή ο μηνιαίος μισθός καταβάλλονται απευθείας από το λογαριασμό σας ή μεταφέρονται στο λογαριασμό. Συνεπώς, είναι επωφελές και σημαντικό να έχετε δικό σας λογαριασμό τραπέζης (τρεχούμενο λογαριασμό). Μπορείτε μόνοι σας να επιλέξετε σε ποια τράπεζα ή ταμιευτήριο θα ανοίξετε λογαριασμό. Παρακαλείσθε να συγκρίνετε τις προσφορές των διαφόρων τραπεζών και να ρωτήσετε τους όρους και το κόστος (τέλη λογαριασμού). Για το λογαριασμό θα λάβετε μία κάρτα, με την οποία μπορείτε πχ να πληρώνετε σε σούπερ μάρκετ ή να κάνετε απευθείας ανάληψη χρημάτων από το μηχάνημα ή να ελέγχετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Λάβετε ωστόσο υπόψη σας, ότι η ανάληψη χρημάτων από άλλη τράπεζα μπορεί να επιφέρει χρεώσεις. Ποια δικαιολογητικά και έγγραφα απαιτούνται για άνοιγμα λογαριασμού θα το μάθετε σε οποιαδήποτε τράπεζα.