Οικονομία

Εταίροι της οικονομίας
Η Χαϊλμπρόν διαθέτει για κάθε επιχειρησιακή κατάσταση και τομέα το σωστό αρμόδιο υπεύθυνο. Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι σημαντικοί εταίροι με τις προσφορές τους, οι οποίοι βοηθούν στην αναζήτηση του ιδανικού τόπου ίδρυσης εταιρείας ή συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα «οικονομία» θα βρείτε στην ιστοσελίδα της πόλης.

Οικονομική ενίσχυση
Η οικονομική ενίσχυση της πόλης είναι κεντρικός αρμόδιος υπεύθυνος για ιδρυτές νέων επιχειρήσεων στη Χαϊλμπρόν, όπως επίσης και για ξένες εταιρείες και επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πόλη της
Χαϊλμπρόν. Η οργανική μονάδα οικονομικής ενίσχυσης υποστηρίζει επιχειρήσεις και φροντίζει την επαφή με τις ειδικές κρατικές υπηρεσίες όπως το κέντρο εξυπηρέτησης σχεδιασμού και δικαίου δόμησης, όπως επίσης
και με άλλες εγκαταστάσεις σημαντικές για τις επιχειρήσεις όπως τις ανώτερες σχολές, τα επιμελητήρια ή τα τοπικά εταιρικά δίκτυα.

Περαιτέρω πληροφορίες: