Cartea Albastră

Cartea albastră a UE este un Titlu de ședere și are obiectivul de a facilita şi promova emigrația permanentă a resortisanților cu înaltă calificare din terțe țări în Germania. Cartea albastră este destinată persoanelor care intră în mod direct dintr-o țară din afara UE, deja locuiesc cu un alt Titlu de ședere în Germania sau deja au o Carte albastră a UE într-un alt stat membru al UE. Cartea albastră a UE poate fi obținută în următoarele condiții:

  • Studii superioare (în cazul în care gradul nu a fost dobândit în Germania, acesta trebuie să fie recunoscut sau să fie comparabil cu o Diplomă universitară germană)
  • Contract de muncă sau o ofertă de loc de muncă obligatorie și
  • Salariul brut anual minim (limita anuală efectivă a salariului minim brut, se poate vedea pe www.bamf.de/blauekarte)

În așa-numitele ocupații de deficit, cum ar fi ingineri, matematicieni sau medici, se aplică o limită inferioară anuală a salariului minim brut. În acest caz, acordarea poate fi efectuată numai după aprobarea de către Agenția Federală a Muncii. Sunt și excepții, atunci când Diploma universitară a fost dobândită în Germania.

Alte informaţii: