İkamet müsaadesi

İkamet Müsaadesi

1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren ikamet kanunu gereği oturum izni aşağıdaki şekilde ibraz edilir:

İkamet İzni
Almanya’da Federal Göçmen ve Mülteci dairesi’ne iltica başvurusunda bulunursanız ilk önce ikamet izni alırsınız. Bu ikamet izni oturum izni değildir. İltica başvurunuz ile ilgili olumlu karar verildiği takdirde oturum belgesi alabilirsiniz.

Müsamaha Belgesi
Müsamaha belgesi hukuki olmayan bir oturum durumudur ve Yabancılar Dairesi tarafından verilir, eğer sınır dışı edilme durdurulduysa. Bir kişinin yurt dışına çıkması gerektiğini ama geçici olarak farklı sebeplerden dolayı çıkamadığını veya sınır dışı edilemediğini belgeler.  

Eğer bir ikamet izniniz veya müsamaha belgeniz varsa ve bir iş bulduysanız, Yabancılar Dairesinde evvela bir çalışma izni için başvuruda bulunmalısınız. Başvuru Yabancılar Dairesi tarafından incelenecektir. İş ve Federal Çalışma Ajansı’na bağlı Merkezi Yurtdışı ve Meslek Aracılığı (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung - ZAV) bölümü sizin iş alabilmeniz konusunda karar verir.

Daha fazla bilgi: