Dini cemaatler

Kültürleri çeşitli olduğu kadar Heilbronn’daki din ve inanç toplulukları ve de yaşam felsefeleri de çeşitlidir. Burada büyük dünya dinlerinden daha da fazlası mevcuttur. Birçok insan için inanç, farklı hayat durumlarında güç ve dayanak veren hayatın önemli bir parçasıdır. Fakat hiçbir dine ait olmayan insanlar da vardır. Almanya’da din özgürlüğü olduğu için herkes kendi için, hangi din ve inanç topluluğuna ait olmak isteyip istemediğine karar verebilir. Daha fazla bilgiyi internet üzerinden veya göçmen organizasyonlarının muhatap kişilerinden öğrenebilirsiniz.

Dini cemaatler Heilbronn:

Daha fazla bilgi: