İkamet hakkı

Teşvikli bir daireye taşınabilmek için ikamet hakkı belgesine (Wohnberechtigungsschein) ihtiyacınız var. İkamet hakkını almak için başvuru formunu Planungs- und Baurechtsamt'taki Service Center Wohnen'den ve de tüm Vatandaşlık Dairelerinden temin edebilirsiniz. Başvuru formları internette bulunmaktadır.

 

Teşvikli bir daireye taşınabilmek için ikamet hakkı belgesine (Wohnberechtigungsschein) ihtiyacınız var. İkamet hakkını almak için başvuru formunu Planungs- und Baurechtsamt'taki Service Center Wohnen'den ve de tüm Vatandaşlık Dairelerinden temin edebilirsiniz. Başvuru formları internette bulunmaktadır.