Daha fazla öneriler

Önceden anılan imkânlara ek olarak internette ve Heilbronn’da Almanca öğrenmeyle ilgili çok sayıda bilgi ve de ticari dil okulları mevcuttur. Lütfen kursların hepsinin ücretsiz olmadığına veya sizin hepsine destek alamayacağınıza dikkat ediniz. Kısmen, kursu ödemeyi taahhüt ettiğiniz sözleşmelere imza atmalısınız, kursu ortadan bırakmak zorunda kalsanız bile. Sözleşmelere imza atmadan önce daima doğru dürüst bilgi alın veya diğer imkânların neler olduğu konusunda birilerine danışın. Göçmen danışma noktaları veya uyum kurslarının danışma noktalarından da bilgi alabilirsiniz.