Bankovni račun

U Njemačkoj se u međuvremenu mnogi računi više ne plaćaju u gotovini. Tako se, npr. najam, telefonski troškovi ili mjesečna plaća plaćaju direktno s računa ili se prebacuju na račun. Stoga je korisno i važno da imate privatni bankovni račun (tekući račun). Možete sami odabrati kod koje ćete banke ili štednionice otvoriti račun. Molimo usporedite ponude različitih banaka i raspitajte se o uvjetima i troškovima (naknada za račun). Uz tekući račun dobit ćete i banovnu karticu s kojom može plaćati u supermarketima ili direktno iz bankovnog automata povući novac s računa ili provjeriti stanje na računu. Ali imajte također na umu da Vam prilikom podizanja novca kod neke druge banke mogu nastati troškovi. Koja je dokumentacija potrebna za otvaranje računa, možete saznati na svakoj banci.