Помощи за наем

Чрез помощите за наем получавате добавка към наема или добавка към обременяването за използваната от Вас жилищна площ. Семействата или самостоятелните лица с нисък доход, имат възможността да подадат молба за помощи за наем. Молба за помощи за наем може да се подаде във всяка гражданска служба или в Amt für Familie, Jugend und Senioren (Служба за семейството, младежта и възрастните хора)

Други формуляри

Повече информация