Asistență pentru încorporare

Asistența pentru încorporare este o formă specială de asistență socială și poate fi utilizată de persoanele cu dizabilități fizice, mintale sau emoționale, cu condiția ca acestea să fie afectate semnificativ în capacitatea lor de a participa la societate sau să prezinte un risc de invaliditate semnificativă ca urmare a dizabilității .
Beneficiile pot fi furnizate ca un serviciu, în natură sau ca prestație în numerar (buget personal) și acordate sub formă de asistență în ambulatoriu, semi-staționar sau spitalizare.
Scopul ajutorului de încorporare este de a permite persoanelor cu handicap să participe la viața socială și să le permită să trăiască independent.

Topluma kazandırma yardımı sosyal yardımın özel bir şeklidir. Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engelli insanlar tarafından talep edilebilir, şayet bu kişiler engelinden dolayı topluma katılmada önemli ölçüde bir kısıtlanma yaşıyorlarsa veya bir engel ile büyük ölçüde ile karşı karşıya bulunurlarsa. Yardımlar hizmet, mal veya maddi yardım (kisiye özel bütçe) olarak arz edilebilir ve ayakta tedavi, yarı ayakta yarı yatakta tedavi veya yatakta tedavi şeklinde sağlanabilir.  Topuma kazandırma desteğinin amacı, engelli insanların toplum hayatına ortak olma imkanını sağlamak ve onları kendi başlarına bir hayat sürmeye muktedir kılmaktır.

Eingliederungshilfeleistungen stellen eine besondere Form der Sozialhilfe dar.  Sie können von Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung in Anspruch genommen werden, sofern diese aufgrund der Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Die Leistungen können als Dienst-, Sach-, oder Geldleistung (Persönliches Budget) erbracht und in Form von ambulanter, teilstationärer oder stationärer Hilfe gewährt werden. Ziel der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und sie zu einem selbständigen Leben zu befähigen.