Строителство и жилищен фонд

Service Center Bauen (Център за обслужване "Строителство") към службата Planungs- und Baurechtsamt (Планиране и право на строеж) е първото лице за контакти за гражданите при въпроси свързани с темата строителство. При строеж, респективно покупка на жилище, банката на провинцията L-Bank предлага кредити с изгодни лихви. Информация за възможностите и критериите за предоставяне на насърчителни условия, можете да получите в центъра за обслужване "Строителство" към службата Планиране и право на строеж. Там ще получите и брошурата „Informationen und Tipps für Wohnungssuchende und Mieter in Heilbronn“ (Информация и съвети за търсещите жилище и наемателите в Хайлброн), която е достъпна и онлайн.