Многообразен Хайлброн

Квартали по жители
Град Хайлброн се състои от девет квартала, в които живеят хора от над 150 националности. Всеки от тези квартали има своя уникален характер, свой собствен център и свой собствен културен живот. С присъединяването на най-малкия квартал Клингенберг през 1970 г. Хайлброн се превърна в голям град.

Икономически център
Благодарение на отличните си транспортни връзки и на големия си иновативен потенциал, Хайлброн се числи към най-значимите икономически центрове в провинция Баден –Вюртемберг. Заради добрата смесица от браншове и първокласни предприятия, висококачествените продукти с марка "Произведено в Хайлброн" от отраслите машиностроене, автомобилостроене, опаковъчна индустрия, хранително-вкусова промишленост и електротехника са известни по целия свят.

Зеления град на река Некар
Зелените площи по протежението на река Некар минават директно през центъра на Хайлброн и допринасят за високото качество на живот в града. Живописната крайбрежна алея по протежението на Некар приканва към разходки и каране на колело. По Некар се предлагат безброй възможности за водни спортове. С Федералното градинско изложение (BUGA), което ще се състои през 2019 г. в Хайлброн, река Некар се приближава още повече до града.

Град на виното
Обграден от лозя, Хайлброн от векове е повлиян от лозарството и е известен с превъзходното си вино. На хайлбронското вино най-добре можете да се насладите в типичните гостилници „Безенвиртшафт” или на популярния празник на виното Вайндорф, който се провежда около кметството.

Повече информация