Priznavanje kvalifikacije za upis u visoko obrazovanje

Ako se kao inernacionalni student/studentica želite upisati na sveučilištu u Heilbronnu za studij na njemačkom jeziku i ako ste u inozemstvu stekli kvalifikaciju za upis, kontaktirajte najprije Studienkolleg Konstanz (Center for International Students). Tamo možete dati priznati svoje kvalifikacije iz domovine. Za njemačke državljane koji su stekli kvalifikaciju za visoko obrazovanje, priznanje se dodjeljuje od strane tijela za priznavanje svjedodžbi u Predsjednišvu uprave Stuttgart (Regierungspräsidium). Ako želite studirati na nekom drugom sveučilištu, a ne u Heilbronnu, informirajte se najbolje direktno tamo o uslovima i postupku za upis.