Parking

Posjetiteljima centra grada Heilbronna stoji na raspolaganju više od 6.000 parkirnih mjesta.  Osim u javnim garažama, izvan parking zona koje su rezervirane za stanovnike dotičnih ulica, može se parkirati uz plaćanje naknade. Parkirališne karte se mogu izvući na obližnjim automatima. Molimo pazite pri tome na odobreno vrijeme parkiranja. Heilbronn je podijeljen na 37 parkirnih zona za stanovnike. Sa izkaznicom dozvole za parking imate pravo parkirati u određenoj zoni na dodjeljenom mjestu za stanare/stanovnike. Pravo na neko određeno parkirno mjesto ne postoji. Dozvole za parkiranje se mogu dobiti uz plaćanje naknade u uredima za građane.