Dječji dodatak

Dječji dodatak
Sva djeca do 18. godine života primaju dječji dodatak. Osim toga, dječji dodatak se može pod određenim uvjetima plaćati i dulje. Zahtjeve za dječji dodatak možete dobiti kod Agencije za rad Heilbronn ili na web stranici Savezne agencije za rad. Popunjeni zahtjev pošaljite na obradu obiteljskom fondu Familienkasse Baden-Württemberg Ost u Tauberbischofsheimu.

Dječji doplatak
Samohrani roditelji i roditelji parovi imaju pravo na dječji doplatak, ako

  • su njihova djeca neudata
  • su njihova djeca mlađa od 25 godina
  • žive u njihovom kućanstvu
  • za se ovu djecu dobiva dječji dodatak
  • mjesečni prihod roditelja dostiže minimalnu granicu prihoda
  • prihodi i imovina, koji se uzimaju u obzir, ne prelaze maksmalnu granicu prihoda
  • su potrebe za život obitelji s plaćanjem dječjeg doplatka pokrivene, pa zato ne postoji pravo na naknadu za nezaposlene II/socijalna pomoć.