Dozvola za nastanjivanje tj. neograničeni boravak

Sa dozvolom za neograničeni boravak smijete u Njemačkoj raditi. Dozvola za nastanjivanje je neograničena. Da biste ju dobili, morate po pravilu već 5 godina posjedovati dozvolu boravka, možete osigurati prihod za životne troškove za sebe i svoju obitelj i raspolagati dovoljnim poznavanjem njemačkog jezika (B1) te dokazati uspješan završni ispit integracijskog tečaja. U iznimnim slučajevima, primjerice kod visokokvalificiranih doseljenika, dozvola za neograničeni boravak može se izdati i bez vremenski preduvjeta.