Potpora za učenje jezika u školi

Učenici i učenice kojima je potrebna podrška za učenje njemačkog jezika imaju u Heilbronnu dodatnu nastavu. Gotovo sve osnovne škole (1.-4. razred) u Heilbronnu sudjeluju u programu "Jezik za život" Akademije za inovativno obrazovanje i menadžment Heilbronn-Franken dobrotvorno d.o.o. (aim). Kvalificirano osoblje aim-a pomaže djeci učiti jezik u malim skupinama, kako bi individualno proširili i učvrstili svoje jezične kompetencije. Program je dostupan kako njemačkoj djeci, tako i djeci iz obitelji s migrantskom pozadinom.

Za više informacija o ponudi programa podrške za učenje jezika obratite se dotičnoj školi.

Popis svih škola u Heilbronnu