Προσβασιμότητα & κοινωνική ένταξη

Περίπου το 10% των ανθρώπων που ζουν στη Χαϊλμπρόν έχει μία αναγνωρισμένη σοβαρή αναπηρία. Ακόμη περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρίες έρχονται καθημερινά στην πόλη για να εργαστούν, να επωφεληθούν από το ευρέως διαφοροποιημένο σχολικό τοπίο ή να δραστηριοποιηθούν στον ελεύθερο χρόνο τους. Η διοίκηση της πόλης αποδίδει μεγάλη σημασία στην υλοποίηση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης. Ένταξη σημαίνει, μεταξύ άλλων, η ίση συνύπαρξη των ατόμων με και χωρίς αναπηρίες, καθώς και την άνευ φραγμών πρόσβαση στην δημόσια ζωή.

Από το 2016, η πόλη της Χαϊλμπρόν έχει μία υπεύθυνο κοινωνικής ένταξης. Είναι το πρόσωπο επικοινωνίας για τα θέματα "Προσβασιμότητα" και "Κοινωνική ένταξη". Στο έργο της λειτουργεί μεταξύ άλλων ως:

  • Πρόσωπο εμπιστοσύνης για τους κατοίκους με αναπηρίες και τους συγγενείς τους σε όλους τους τομείς της ζωής, καθώς και ως διαμεσολαβητής σε περιπτώσεις παραπόνων. 
  • Σύμβουλος της διοίκησης της πόλης σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

Δραστηριοποιείται για τη διασφάλιση των παρακάτω:

  •  τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή ισότιμα και αυτόνομα.
  • στην κατάργηση φραγμών. 
  • να εφαρμόζεται η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στη Χαϊλμπρόν.
  • να ευαισθητοποιείται η κοινωνία σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και η ένταξη να γίνει αυτονόητη για τη δημόσια συνείδηση.

Η θέση της υπευθύνου κοινωνικής ένταξη υποστηρίζεται από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης από μέσα του κρατιδίου της Βάδης – Βυρτεμβέργης.