Wydział informacyjny do spraw kursów integracyjnych

Chcąc wziąć udział w kursie integracyjnym można w Wydziale informacyjnym ds. kursów integracyjnych w Ratuszu uzyskać informacje odnośnie przebiegu kursu integracyjnego i uzyskać poradę o najbardziej pasującym kursie integracyjnym. Do wydziału informacyjnego proszę przynieść paszport oraz, jeśli jest się w posiadaniu, ważne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II lub zasiłku mieszkaniowego (Wohngeld). Dzięki temu w Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców (niem. BAMF) może zostać złożony wniosek o zwolnienie z kosztów. BAMF zadecyduje, czy istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za kurs. Po pomyślnym zakończeniu kursu otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B1 jak i zaświadczenie o udziale w teście "Życie w Niemczech”. Wszytkie osoby, które nie są zobowiązane do udziału w kursie integracyjnym mogą bezpośrednio u organizatora kursu złożyć wniosek o przyjęcie na kurs integracyjny.

Pouczenie o kursie integracyjnym