Integration assistance

Topluma kazandırma yardımı sosyal yardımın özel bir şeklidir. Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engelli insanlar tarafından talep edilebilir, şayet bu kişiler engelinden dolayı topluma katılmada önemli ölçüde bir kısıtlanma yaşıyorlarsa veya bir engel ile büyük ölçüde ile karşı karşıya bulunurlarsa. Yardımlar hizmet, mal veya maddi yardım (kisiye özel bütçe) olarak arz edilebilir ve ayakta tedavi, yarı ayakta yarı yatakta tedavi veya yatakta tedavi şeklinde sağlanabilir.  Topuma kazandırma desteğinin amacı, engelli insanların toplum hayatına ortak olma imkanını sağlamak ve onları kendi başlarına bir hayat sürmeye muktedir kılmaktır.

Integration assistance represents a special type of social assistance.  This assistance can be applied for by people with a physical, mental or emotional disability that prevents or greatly inhibits them from being able to take part in social activities, or by people who are at risk of suffering such a disability.
The assistance can be a service, a financial allowance or a noncash benefit and provided in the form of ambulatory, residential or semi-residential care.
The intention of the integration assistance program is to enable people with a disability to take part in their community and to lead an independent life.