Άδεια εγκατάστασης

Με άδεια εγκατάστασης, έχετε τη δυνατότητα να εργαστείτε στη Γερμανία. Η άδεια εγκατάστασης είναι απεριόριστη. Για να την πάρετε, θα πρέπει κατά κανόνα να έχετε 5 χρόνια άδεια παραμονής, να εξασφαλίζετε αυτόνομα και επαρκώς τα δικά σας έξοδα διαβίωσης και  αυτά της οικογένειάς σας και να αποδείξετε επαρκής γνώση της γερμανικής γλώσσας (B1) όπως επίσης και την επιτυχή ολοκλήρωση ενός κύκλου μαθημάτων ένταξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για παράδειγμα σε μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης,  είναι δυνατό να εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και χωρίς χρονικές προϋποθέσεις.