Priznvanje prava pristupa na sveučilište

Ako se želite upisati na sveučilištu u Heilbronnu za studij na njemačkom jeziku i ako ste u inozemstvu stekli pravo za studiranje, kontaktirajte najprije Studienkolleg Konstanz (Center for International Students). Tamo možete zbog priznavanja predati svoje svjedodžbe iz domovine s kojima imate pravo  studiranja na sveučilištu. Ukoliko se želite upisati na sveučilištu Heilbronn za master studij na engleskom jeziku, predajte svoju svjedodžbu asistenciji sveučilišta (Uni-assist) Ako želite studirati na nekom drugom sveučilištu, a ne u Heilbronnu, informirajte se najbolje direktno tamo o uslovima za prijam te o postupku natjecanja.