Volonteri tumači/tumačice

Ako još nemate dovoljno znanja njemačkog jezika, to može lako dovesti do nesporazuma između vas i drugih. Da biste vi i vaši sugovornici/e mogli međusobno bolje komunicirati, Ured za participaciju i integraciju kvalificirao je jezične posrednike tj. tumače i tumačice volontere. Oni tumače prilikom razgovora i informiraju o različitim kulturama u sljedećim ustanovama:

  • u svim dječjim vrtićima u Heilbronnu
  • u svim školama u Heilbronnu
  • u svim savjetovalištima u Heilbronnu
  • u raznim uredima u gradskoj vijećnici
  • u ustanovama za osobe s invaliditetom

Dobrovoljne tumače može kod Ureda za participaciju rezervirati samo dotična ustanova. Zbog toga Vas molimo da kod navedenih organizacija upitate da li oni surađuju s Uredom za participaciju i da li Vam mogu naručiti jednog volontera tumača.

Trenutno postoje slijedeće mreže tumača volontera:

  • Heilbronnski roditelji-multiplikatori (EMU): Oni tumače na razgovorima s roditeljima ili roditeljskim sastancima u vrtiću i školi i informiraju o njemačkom obrazovnom sustavu.
  • Međukulturalni posrednici i posrednice: Oni tumače na razgovorima u savjetovalištu.
  • Vodiči dobrodošlice: Oni tumače u razgovorima kod vlasti i u savjetovalištima za migraciju. Tamo pomažu i kod popunjavanja obrazaca. Posebno u području tržišta rada oni tumače u razgovorima, oni strukture sudionika na tržištu rada čine transparentnijim i pomažu kod pripreme dokumentacije za natjecanje.
  • Savjetnici za obitelji sa djecom s invaliditetom: Oni tumače u ustanovama za osobe s invaliditetom.

Sudskog tumača u Heilbronnu potražite ovdje: