Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Flüchtlingsarbeit

Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Flüchtlingsarbeit, dinsel sosyal yardım kurumları olan AWO Kreisverband Heilbronn e.V., Caritas Heilbronn-Hohenlohe ve Kreisdiakonieverband Heilbronn’dan oluşan bir birliktir. ARGE Flüchtlingsarbeit çalısanları, fahri çalışma grupları ve herhangi bir çalışma grubundan bağımsız olarak faaliyet gösteren fahri çalışanlara eşlik eder ve danışma imkanı sunarlar. Ayrıca onlara çalışmalarında desteklemek için konuya bağlı olarak eğitimler düzenlerler. Kentin sosyal çalışmaları, mülteci temsilcisi ve göçmenlik danışma noktalarıyla sıkı bir işbirliği göstererek ARGE nerede yardıma ihtiyaç duyulduğu konusunda bilgilendir daha doğrusu konuya özel aracılık edebilir. ARGE çalısanları böylece sadece aktif olarak yardım edenler için değil, aynı anda fahri olarak mülteci çalışmalarıyla ilgilenenler için de muhatap kişilerdir. ARGE‘nin, entegrasyon yönetiminin konularıyla  genişletilmesinden beri iş piyasasına giriş, konut alanı sağlama, sağlık, sosyal katılım ve borç önleme gibi alanlarda ihtiyaca dayalı projeler de gerçekleşmektedir.

Siz de mi yardım etmek istiyorsunuz? Bilgi almak istiyorsunuz? Fikir vermek istiyorsunuz?

Sizden haber almayı sabırsızlıkla bekliyoruz!

Heilbronn ist ein Zusammenschluss der Träger der freien Wohlfahrtspflege Arbeiterwohlfahrt Kreisverbandes Heilbronn e.V., Caritas Heilbronn-Hohenlohe und Kreisdiakonieverband für den Stadt- und Landkreis Heilbronn im Auftrag der Stadt Heilbronn. Die MitarbeiterInnen der ARGE Flüchtlingsarbeit begleiten und beraten ehrenamtliche Arbeitskreise sowie Ehrenamtliche, die unabhängig eines Arbeitskreises aktiv sind. Zusätzlich organisieren sie themenspezifische Schulungen, um diese bei ihrer Arbeit zu unterstützen und zu fördern. Durch die enge Zusammenarbeit mit der städtischen Sozialarbeit, der Flüchtlingsbeauftragten und den Migrationsberatungsstellen, kann die ARGE Auskunft darüber geben, wo momentan Hilfe benötigt wird bzw. fachspezifisch weitervermitteln. Die ARGE-Mitarbeitenden sind somit nicht nur AnsprechpartnerInnen für bereits aktive Helferinnen und Helfer, sondern auch für Interessierte an einem Ehrenamt im Bereich Flüchtlingsarbeit. Seit der Erweiterung der ARGE durch Themen des Integrationsmanagements finden auch bedarfsorientierte Projekte in den Bereichen Arbeitsmarktzugang, Wohnraumvermittlung, Gesundheit, soziale Teilhabe und Schuldenprävention statt.

Sie möchten mithelfen? Anpacken? Sich informieren? Ideen einbringen?

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!