Содействие социальной интеграции

Topluma kazandırma yardımı sosyal yardımın özel bir şeklidir. Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engelli insanlar tarafından talep edilebilir, şayet bu kişiler engelinden dolayı topluma katılmada önemli ölçüde bir kısıtlanma yaşıyorlarsa veya bir engel ile büyük ölçüde ile karşı karşıya bulunurlarsa. Yardımlar hizmet, mal veya maddi yardım (kisiye özel bütçe) olarak arz edilebilir ve ayakta tedavi, yarı ayakta yarı yatakta tedavi veya yatakta tedavi şeklinde sağlanabilir.  Topuma kazandırma desteğinin amacı, engelli insanların toplum hayatına ortak olma imkanını sağlamak ve onları kendi başlarına bir hayat sürmeye muktedir kılmaktır.

Услуги по социальной интеграции представляют собой особую форму социальной помощи. Ими могут воспользоваться люди с физическими, умственными или психическими нарушениями, если вследствие инвалидности они существенно ограничены в способности участвовать в жизни общества или если им угрожает риск появления таких существенных ограничений.
Спектр помощи включает в себя оказание услуг, неденежные и денежные формы социальной поддержки («личный бюджет»), а также амбулаторное, стационарное обслуживание и дневной стационар.
Цель содействия социальной интеграции — создать людям с ограниченными возможностями условия для участия в общественной жизни и дать им возможность быть самостоятельными.