Alocație parentală

Alocație parentală
Alocația parentală asigură după nașterea unui copil un bun început în viața comună cu noul membru al familiei. Părinții pot alege între alocația parentală precedentă (alocația parentală de bază), precum și alocația parentală  Plus sau să combine ambele,în cazul în care copilul s-a născut după 01.07.2015.

Alocația parentală de bază
Prestația de bază este acordată mamelor și taților pentru o perioadă de maximum 14 luni, care pot împărţi perioada în mod liber între ei. Un părinte poate beneficia timp de cel puțin două și maximal douăsprezece luni. Părinții singuri, care primesc alocația parentală pentru compensarea veniturilor de muncă pierdute, pot beneficia 14 luni în întregime de alocaţie parentală.

Alocația parentală Plus
Alocația parentală Plus este pentru mame si taţi care doresc să lucreze deja în timpul prestației parentale cu timp parțial. O lună alocație parentală precedentă devine astfel două luni alocație parentală Plus. Dacă mama și tatăl decid să lucreze simultan timp de patru luni  fiecare câte 25 până 30 de ore pe săptămână și îşi împart prin urmare de asemenea timpul cu copiii lor, se acordă un bonus suplimentar de parteneriat în formă de patru luni alocație parentală Plus suplimentară pentru fiecare părinte.