Curs anual pregătitor pentru muncă / profesie, cu accentul pe dobândirea de cunoștințe de limba germană (VABO)

Măsura de sprijin lingvistic în clasa VABO este o măsură de sprijin pentru tinerii emigranți/ emigrante (15 până 19 ani), care au puține cunoștințe sau lipsă de cunoştinţe de limba germană. Tinerii sunt pregătiți pentru o calificare prin interconectarea teoriei cu practica. Accentul se pune pe achiziționarea limbii germane. Şi aici se desfăşoară mai multe teste de matematică și limbă.

Prin întemeierea organismului de clearing pentru sprijinul lingvistic în şcoli, se garantează o plasare rapidă în școli pentru noii imigranți pentru a promova integrarea și dobândirea de limbă.