Prefaţa Oficiul de participare și integrare

Dragi cetÿÿence noi, dragi cetÿÿeni noi,

în fiecare an vin mai multe mii de oameni din alte culturi la Heilbronn. Ei au diferite motive: Mulÿi dintre ei au fost recrutaÿi de cÿtre firme ÿi lucreazÿ aici. Mulÿi oameni vin la familiile lor, doresc sÿ studieze aici, profitÿ de libera circulaÿie în Europa, au fugit ori s-au mutat din cauza dragostei. Noi le dorim un bun venit tuturor în oraÿul nostru ÿi aÿteptÿm cu nerÿbdare interesul dumneavoastrÿ de a trÿi aici ÿi de a deveni o parte a societÿÿii noastre. Deoarece structurile noastre din viaÿa de zi cu zi sunt adesea foarte diferite de cele din ÿara dvs. de origine, în partea B a broÿurii avem mai multe informaÿii pentru dvs. referitoare la sosirea în Heilbronn. Aici gÿsiÿi alte persoane de contact ÿi punctele de contact care vÿ sfÿtuiesc, vÿ informeazÿ ÿi vÿ pot uÿura drumul în societatea din Heilbronn.

Sperÿm ca structurile noastre sÿ devinÿ astfel mai uÿor de înÿeles. Dacÿ observaÿi cÿ lipsesc teme importante, vÿ rugÿm sÿ ne contactaÿi, astfel incât sÿ putem completa pagina noastrÿ pe internet

Roswitha Keicher

Lidera
Biroului de participare ÿi integrare

Dragi cetățence noi, dragi cetățeni noi,
O integrare de succes începe cu cultura de bun venit. Un bun venit cald nu este suficient. Structuri bune și o atitudine pozitivă față de lucruri noi sunt printre altele condiții ca oameni din alte țări să se stabilească aici. O înțelegere reciprocă este importantă nu numai la început, ci dealungul unui proces continuu pentru o conviețuire pașnică în diversitate și interculturalitate.

Consiliul consultativ pentru participare și integrare spune: "Sarcina noastră este de a media în dialogul dintre culturi. Lucrăm la o cooperare a cetățenilor din Heilbronn, indiferent de originea lor. Deoarece diversitatea culturilor este parte a mărcii comerciale a orașului, ca și voioasa Käthchen și impresionanta Biserică Kilian. Sperăm ca Heilbronn să devină o patrie pentru toate naționalitățile care trăiesc aici, și pentru aceasta ne angajăm ofensiv. Consiliul se vede pe sine ca o rețea de culturi în beneficiul tuturor cetățenilor din Heilbronn ".

În numele Consiliul pentru participare şi integrare