Stambeni dodatak

Stambenim dodatkom dobivate subvenciju za najam odn. stanarinu ili subvenciju za kredit za stambeni prostor koji koristite osobno. Obitelji ili osobe s niskim prihodom imaju mogućnost podnijeti zahtjev za subvenciju za najam/stanarinu. Zahtjev se može podnijeti u svim uredima za građane ili kod ureda za obitelj, mlade i starije osobe.

Daljnji obrasci & formulari

Daljnje informacije