Zdravstveno osiguranje

Svaki stanovnik Njemačke mora imati zdravstveno osiguranje. Postoji veliki broj zakonskih i privatnih zdravstvenih osiguranja. Izbor možete naći na internetu pod naslovom „Krankenkasse“ tj. „zdravstveno osiguranje“. Molimo usporedite također usluge i visinu doprinosa. Prijava se može izvršiti preko poslodavca, agencije za rad, centra za posao (Jobcenter) ili tako da odete direktno u osiguravajuće društvo. Ako je jedan bračni partner već osiguran, drugi bračni partner i zajednička djeca su osigurani preko njega (osiguranje obitelji).