Plava karta

Plava karta EU je titula boravka i  treba olakšati i podstjecati trajno doseljivanje visokokvalificiranih državljana iz trećih zemalja u Njemačku. Plava karta namjenjena je osobama, koje dolaze neposredno iz jedne države izvan EU-e, koje u Njemačkoj borave na osnovu

neke druge titule boravka ili koje već imaju Plavu kartu EU-e u nekoj drugoj državi članici EU-e. Plavu kart EU možete dobiti pod sljiedećim preduvjetima:

  • završen studij (ako visokoškolska diploma odn. VSS nije stječena u Njemačkoj, ona mora biti ili priznata ili usporediva s njemačkom vosokom stručnom spremom)
  • radni ugovor ili obvezna ponuda za radno mjesto i
  • godišnja brutoMinimalna plaća (aktualnu granicu godišnje bruto minimalne plaće naći ćete na: www.bamf.de/blauekarte)

Kod takozvanih deficitarnih struka, kao inženjera, matematičara ili liječnika humane medicine, važi niža godišnja minimalna bruto plaća. U tom slučaju se Plavi karton može dobiti tek nakon odobrenja od strane Savezne agencije za rad. Postoje iznimke, ako je visokoškolska diploma stječen u Njemačkoj

Daljnje informacije: