Politika

Gradsko vijeće
Gradsko vijeće zastupa sve građanke i građane grada. On postavlja načela za upravu, donosi važne odluke, kontrolira godišnji proračun i nadzire upravu. Time vijeće zastupa i odlučuje o društvenim, ekonomskim i kulturnim interesima grada. Gremij se sastoji od 40 gradskih vijećnica i viječnika. Predsjednik je gradonačelnik. Gremij se bira svakih pet godina i  obično se sastaje jednom mjesećno u gradskoj vijećnici.

Daljnje informacije

Vijeće mladih
Od 1998. godine u Heilbronnu postoji Vijeće mladih (Jugendgemeinderat). Uvijek za dvije godine se biraju 20 djevojčica i dječaka u dobi od 14. do 18. godine, koji se zalažu za interese mladih u Heilbronnu. Po pravilu se mjesečni sastanci održavaju javno i može ih se rado posjećivati.

Daljnje informacije

Savjetodavno vijeće u gradskim općinama
U svakom djelu grada postoji savjetodavno tijelo (Bezirksbeirat) sa deset članova, koji gradsko vijeće i upravu savjetuje kod važnih tema u dijelu grada. Članove bira Gradsko vijeće nakon svakog kommunalnog izbora u skladu s rezultatom u tom gradskom dijelu.

Savjetodavno vijeće za participaciju i integraciju
Savjetodavno vijeće za participaciju i integraciju Heilbronn ima ukupno 20 članova, uključujući sedam predstavnika Gradskog vijeća i 13 stručnih stanovnica i stanovnika stranog porijekla. Od 2008. godine gremij se brine za poboljšanje participacije i integracije građanki i građana Heilbronna s porijeklom iz različitih kulturnih sredina. Savjetodavno vijeće se uobičajeno sastaje tri puta godišnje i surađuje u raznim radnim skupinama. Ured participacije i integracije ima rukovodstvo za savjetodavno vijeće.