Κέντρο πληροφοριών επαγγελματικής κατάρτισης (BiZ)

Το BiZ υπάρχει για όλους, όσους θέλουν να ενημερωθούν σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Το γραφείο πληροφοριών είναι το κεντρικό σημείο επαφής και πληροφόρησης. Επιπλέον διατίθενται  θέσεις εργασίας στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με θέματα εργασίας και επαγγέλματος, την εκπαίδευση τις σπουδές, αιτήσεις πρόσληψης, όπως επίσης και το εξωτερικό. Εδώ μπορείτε πχ να ψάξετε στο διαδίκτυο για κατάλληλες θέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης. Σε Η/Υ για αιτήσεις πρόσληψης με έγχρωμο εκτυπωτή, σαρωτή και πρόσβαση USB, μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα για την αίτησή σας αυτόνομα ή με τη βοήθεια του προσωπικού. Υπάρχουν ακόμη πολλές άλλες προσφορές - πχ ένα σαλόνι ανάγνωσης ή μία οθόνη πληροφοριών με πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις. Οι διάφορες παροχές πληροφόρησης του οργανισμού ευρέσεως εργασίας είναι για όλους δωρεάν.