Këshillimi për varësinë

Vendi i koordinimit të varësisë i qytetit të Hailbronit është një pikë qendrore e kontaktit për të gjithë qytetaret dhe qytetarët e qytetit të Hailbronit , të cilët kanë pyetje për temën "varësi". Atje ju ndërmjetësohen juve ofertat regjionale të ndihmës si p.sh. informacionet për ndihmën ndaj vetvetes dhe këshillim.

Këshillim ndaj varësisë në kuptimin e vërtetë ofrojnë vendet e këshillimit për varësinë në Hailbron:

  • këshillim për të rinjtë dhe varësinë në Hailbron
  • vende trajtimi ambulante dhe këshillime psikosociale për të sëmurë nga varësia dhe të rrezikuar nga varësia të Karitasit dhe xhakonisë.